ST PETERSBURG Boffi / Minotti 46 Bolshaya Morskaya Str.
tel .: +7 812 312 71 41
ST PETERSBURG Rimadesio 46 Bolshaya Morskaya Str.
tel .: +7 812 312 71 41
ST PETERSBURG Ralph Lauren Home Bolshoy pr. PS, 44
tel .: +7 812 610 07 35
ST PETERSBURG Ralph Lauren Home Ul. Malaya Morskaya 24
Angleterre Hotel, 1 floor
tel .: +7 931 579 21 80